עובד בניה שנפגע בעבודה

מחדלי הבטיחות הגדולים בעולם

מטביעתה של הטיטאניק, אסון הרכבל בהרי האלפים באיטליה, ועד לאסונות מקומיים דוגמת אסון ורסאי, אסון גשר המכביה ואסון קריסת גשר התאורה בהר הרצל, מלבד התוצאה המצערת ואובדן חיי אדם – מה שמשותף בין כלל האסונות הללו הן טעויות אנוש ורשלנות שהביאו למחדל ולתוצאותיו. פגיעה בעובדים וקריסת אתרי בנייה ועבודה, או באמצעות תוצרי בניה פגומים שיביאו […]

מחדלי הבטיחות הגדולים בעולם Read More »