צק ליסט

הכשרות עובדים ותרגולים

הכשרות עובדים ותרגולים הרגולציה במדינת ישראל מחייבת: “מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם, באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה“. בכל מפעל או ארגון ניתן להקנות […]

הכשרות עובדים ותרגולים Read More »