מחדלי הבטיחות הגדולים בעולם

מטביעתה של הטיטאניק, אסון הרכבל בהרי האלפים באיטליה, ועד לאסונות מקומיים דוגמת אסון ורסאי, אסון גשר המכביה ואסון קריסת גשר התאורה בהר הרצל, מלבד התוצאה המצערת ואובדן חיי אדם – מה שמשותף בין כלל האסונות הללו הן טעויות אנוש ורשלנות שהביאו למחדל ולתוצאותיו.

פגיעה

בעובדים וקריסת אתרי בנייה ועבודה, או באמצעות תוצרי בניה פגומים שיביאו בהמשך לאירועי בטיחות ונזק לאתר ולציבור המבקרים בו.
למעלה מארבע מאות תאונות עבודה מתרחשות בישראל מדי שנה, וכ-60 עובדים בממוצע מקפחים את חייהם, לצד עוד מאות נפגעים בפגיעות קלות, בינוניות וקשות.
בשל הנתונים הללו, במדינת ישראל ניתן דגש על צורך במודעות ובקידום בטיחות בעבודה, באמצעות חקיקה ותקנות עבודה מחייבות, לכל ענף ותחום עיסוק על פי מאפייניו.
הן אתר בניה הכולל פיגומים ועבודה בגובה והן מלון תיירותי אשר מאכלס אורחים ותיירים, כפופים להנחיות בטיחות והתנהלות במטרה למנוע תאונות עבודה ואירועים מסכני חיים. כל מתחם עבודה
יכלול הנחיות בטיחות בהתאמה לצורך, בדגש על סיכוני אש, סיכוני גובה, סכנת החלקה ונפילה, סכנת טביעה, סיכונים ביטחוניים ואחרים.

כיצד ניתן להפחית סיכונים במקום העבודה?

קיימים מספר כלים להפחתת סיכונים ולמניעת תאונות ואירועי בטיחות בעבודה:

  • מיפוי סיכונים – היכרות עם אופי העבודה, המיכשור וסביבת העבודה והסיכונים שאלו מייצרים.
  • תכנית בטיחות – כתיבת תכנית בטיחות שנשענת על הסיכונים האמורים, מביאה בחשבון תקנות וחקיקה בהתאם לסוג העיסוק האמור. תכנית הבטיחות תכלול את הגדרת ופירוט הסיכונים, אמצעי המניעה וכלי המיגון במטרה למנוע את יישום הסיכון בפועל, אמצעי פיקוח והתנהלות בעת אירוע בטיחות.
  • מינוי צוות עובדים מוסמך בלבד – מינוי עובדים בעלי הכשרה והדרכה התואמים את צרכי העבודה.
  • הדרכות עובדים – הדרכות עובדים, ביצוע הדרכת בטיחות לכל עובד עם קליטתו, ביצוע הדרכות רענון, העברת תדריכי בטיחות שוטפים.
  • מינוי יועץ בטיחות מוסמך – מינוי יועץ בטיחות אחראי לכל מערך הבטיחות במקום העבודה. ניתן למנות יועץ בטיחות ארגוני, כמשרה עצמאית בכפיפות להנהלת הארגון, או לעשות שימוש במינוי יועץ חיצוני במיקור חוץ, מטעם חברה מקצועית בתחום הבטיחות בעבודה. תפקידי היועץ: מיפוי ליקויי בטיחות, התראה וטיפול בליקויי בטיחות, קליטת עובדים והכשרתם תוך חשיפת סביבת העבודה, הסיכונים, הנחיות הבטיחות, אמצעי המיגון והתקנות, פיקוח על העבודה בשטח.

כיצד נבטיח עבודה איכותית שלא תביא לתאונות ואסונות בטיחות למשתמשים בתוצר/מתקן בהמשך?

כל תחום פעילות כולל הנחיות בטיחות ועמידה בתקני ייצור מחמירים, בהתאם לאופי וקווי הייצור ו/או הפעילות.
חשוב לקבוע תהליכי עבודה קפדניים, שימוש בחומרים מורשים ובמערכות ומיכשור מתקדם ותקין.
לכל סביבת עבודה יש לקבוע ולמנות מפקח על העבודה, אשר מבצע מעקב על פעילות העובדים בשטח ומונע קיצורי דרך. כמו כן חשוב להפעיל לכל פס ייצור, פרויקט וסביבת עבודה מערך של בקרת איכות, חיצוני או פנימי, בטרם שחרור התוצר למיקור חוץ וללקוחות חיצוניים.

מי האחראי על מניעת תאונות בארגון


האחריות על שמירה על בטיחות במקום העבודה חלה על בעל העסק, החברה או הארגון.

תאונת עבודה, מלבד הפגיעה בחיי אדם, עשויה גם להביא לפגיעה בציוד ובמתקנים, ותגרור אחריה חקירה שעשויה להוליד צווי מניעה ועצירת עבודה, פרסום שלילי, קנסות ואף אחריות פלילית במקרה
של רשלנות.
הן האחריות, הן המוסר האישי והן החוק מחייבים את המעסיק בהתנהלות אחראית, מודעת ושימוש בכלים למניעת תאונות עבודה והגנה על חיי אדם.

שיתוף

דילוג לתוכן