מדריך מקיף לבטיחות בעבודה

מדי שנה מתרחשות בישראל כ-400 תאונות עבודה, הגורמות למוות של 60 עובדים בשנה בממוצע, ולמאות נפגעים ופצועים בדרגות פציעה שונות. תאונות העבודה גם טומנות בחובן הפסד כלכלי רב לארגונים ולעסקים, מהוות גורם להקפאה והפסקת עבודה, תחקירי אירוע, תביעות נזיקין והפסדים רבים אחרים.

במטרה להימנע מכל הללו, חשוב במיוחד לבצע התאמה של תכנית בטיחות בעבודה, שמירה על תקנות ומהנחיות הנגזרות ממנה ויצירת מערך בטיחות ופיקוח הפועלים בכל ארגון בעל סיכון לתאונות עבודה.

מפעלים, ארגונים תעשייתיים ואתרי בנייה, מהווים סביבת עבודה בעלת סיכונים מוגברים, בהם נדרשת  שמירה על בטיחות העובדים והשוהים בסביבה, באמצעות כלים וקביעת תקנות ונהלי עבודה, כחלק בלתי נפרד משגרת העבודה. תאונות יכולות לא רק להוביל לפציעות או הרוגים, אלא גם לגרום להפסדים כספיים משמעותיים לעסקים. מדריך זה נועד לספק תובנות חשובות וטיפים מעשיים שיעזרו לעובדים בתעשיות שונות לשמור על מקום עבודה בטוח ובטוח.

כל מה שצריך לדעת ליצירת סביבת עבודה בטוחה:

היררכיה ארגונית

ההיררכיה הארגונית עוסקת בסמכויות ובניהול, אשר נועדו להבטיח חלוקת תחומי אחריות, פיקוח ומתן מענה, ולהסדיר סמכויות ניהול, מתן הנחיות וקבלת החלטות. בכל הנוגע לבטיחות בעבודה, יש לקבוע היררכיה ארגונית הכוללת מינוי של ממונה בטיחות, מינוי של ממוני בטיחות על פי תחום בהתאם לצורך (דוגמת: ממונה בטיחות אש ומניעת שריפות), הגדרת סמכויותיהם ופיזור סמכויות שטח דוגמת: העברת תדריכי בטיחות על ידי מנהלים בשטח, בקרת שימוש בציוד מיגון ועוד.

ממונה הבטיחות הראשי למפעל יהיה כפוף להנהלת המפעל, ובעל סמכויות נרחבות בכל הנוגע לבטיחות בעבודה, לרבות קבלת החלטות על תהליכי עבודה, חיוב שימוש בציוד מיגון, עצירת עבודה בהתאם לסיכון מידי, מניעת העסקה/עבודה של עובד על בסיס הכשרה שאינה מספקת או התנהלות אישית שלא על פי תקנות בטיחות.

יצירת מודעות ושפה העוסקת בבטיחות בעבודה כדרך קבע

בטיחות בעבודה אינה הנושא החם ליום או לתקופה מסוימת, כי אם דרך חיים שנועדה להגן על חיי אדם ועל פעילות הארגון ואתר העבודה. חשוב ליצור שפה הנוגעת דרך קבע בתחום הבטיחות בעבודה, שיח יומי העוסק בנושא באמצעות תדריכים לצוותים ותדריכים אישיים, ביצוע בדיקות יומיות ותשאולים כלפי העובדים בנוגע לסיכונים המוכרים להם, כלים מספקים או חסרים לשמירה על הבטיחות, איכות ציוד המיגון ויעילותו, ניתוח אירועי בטיחות בעבודה והצפתם, ללא הסתרה, לצרכי התייעלות, שמירה על הבטיחות ויצירת מודעות תמידית גבוהה בקרב עובדים ומנהלים.

לקיחת אחריות

שיח סביב בטיחות בעבודה לבדו אינו מספק, ונדרשת לקיחת אחריות של הארגון ומנהליו, שתבוא לידי ביטוי בהקצאת תקציבים מספקים לצרכי בטיחות, רכישת ציוד מיגון מתאים ואיכותי והשקעה בסביבת עבודה בטוחה, אי הזנחה של תקלות וליקויים, קבלת החלטות אחראית גם במחיר של פגיעה בעבודה השוטפת או ספיגת עלויות חריגות, ומתן דוגמא אישית לעובדים.

הדרכות בטיחות עובדים

הדרכת בטיחות עובדים הן אחד הכלים החשובים והמוכחים ביצירת סביבת עבודה בטוחה. הקפדה על הכשרות בטיחות לעובדים חדשים, ביצוע הדרכות ריענון לעובדים קיימים, שילוב של תוכניות הכשרה והדרכה מקיפות בנוגע לתהליכי עבודה עדכניים, קליטת ציוד חדש והפעלתו, שינויים בתקנות בטיחות, חידוד ידע ושיפור מיומנויות עבודה, יסייעו בהגברת המודעות ויצירת השפה ובמחויבות של העובדים לבטיחות בעבודה.

ציוד מיגון וסביבת עבודה ידידותיים

החובה ליצור סביבת עבודה בטוחה ולספק לעובדים ציוד מיגון, ניתנת ליישום בכדי לצאת לידי חובה, או באופן שיביא בחשבון את הסיכונים, הליקויים וכן הקשיים של עובדי השטח בעמידה בהנחיות ותקנות בטיחות. בחירה בציוד שמלבד הגנה הוא גם נוח לשימוש, אינו מכביד ואינו מהווה מטרד לעובד, יבטיח שיתוף פעולה של העובדים בשימוש בציוד המיגון והקפדה על נהלי עבודה ותקנות בטיחות.

בעת בחירת ציוד הגנה אישי ושימוש בו, חשוב לוודא כי הציוד מתאים כראוי הן לעובד והן למפגע והסיכון לו הוא נועד לספק מענה.

טיפול בטוח במכונות

הפעלת מכונות ומכשירים עלולה להוות גורם סיכון, וחשוב להכיר את המכונה ויכולותיה, לצד הסיכונים שבשימוש בה, בכדי ליצור תהליכי הפעלה ועבודה נכונים באמצעות המכונות, וקביעת תקנות, סמכויות הפעלה ושימוש ותנאי שימוש. יש לספק הדרכה מתאימה לכל עובד על גבי המיכון בו הוא מיועד לעשות שימוש, להכיר היטב את האלמנטים המיועדים להבטיח שליטה בו, מנגנון נעילה, מעצורים, כיבוי מהיר. חשוב למנות אחראי לתחזוקת המכונות ולהקפיד על ביצוע בדיקות ופעולות תחזוקה נדרשות.

תחקור תאונות עבודה גם במקרים ללא נפגעים

תאונות עבודה בעלות השלכות חמורות זוכות לחקירה ובירור, בין אם במסגרת הארגון ובין אם על ידי גורמי חוץ. תחקור פרטני של אירועים בהם התקיים כשל שעשוי היה לגרום לנזק כזה, שנמנע בדרך נס, תביא להסקת מסקנות וללמידה ללא המחיר הכבד, ולהבנה עמוקה של הסיכונים המעשיים והגורמים להם, באופן פרטני לארגון.

בטיחות אש בעבודה

סיכוני אש ושריפה הם סיכונים ברמה גבוהה, המתקיימים בארגוני תעשיה, ודורשים התייחסות פרטנית והתקנת מערכות מקצועיות לצרכי מניעת שריפות, איתור שריפות, הדרכות כיבוי אש, התראה, כיבוי אש ושחרור עשן. בטיחות אש היא בעלת חשיבות עליונה במקום העבודה, אשר תגן עליו מפני נזק רכוש, שיבוש פעילות וייצור, וסיכון חיי העובדים והסביבה.  חשוב במיוחד להקפיד על ציוד ואבזור סביבת העבודה במערכות מיגון אש כנדרש על פי החוק והתקן, יישום של תכנית בטיחות אש שתכלול הדרכות וחשיפה למיקום ציוד הכיבוי והשימוש בו, נהלי פינוי בעת אירוע אש, בדיקות תחזוקת ציוד, מחסומי אש ואזורי מעבר בטוחים, ויציאות חירום שיש להשאיר פנויות ונגישות.

שי אוחנה, יועץ בטיחות מומחה לבטיחות בעבודה, מלווה ארגונים, חברות ותעשיות שונות, בבניית תכניות בטיחות, יישום שלהן, בקרה חיצונית והכשרת עובדים, במקצועיות שאין שניה לה ותוך ראיית נושא הבטיחות כערך מוביל והכרחי במתחמי עבודה, ייצור ובנייה.

שיתוף

דילוג לתוכן