מדוע כדאי לבצע הדרכה של בטיחות בארגונים

הדרכה של בטיחות היא כלי אשר מיועד לייצר מודעות בקרב העובדים לסיכונים ולתאונות עבודה שעשויות להיגרם בגינם, תוך חתירה לייצור סביבת עבודה בטוחה ולמנוע תאונות ונזקים, ברכוש, בגוף ובנפש.

ארגונים שונים ותעשיות שונות נדרשים על פי חוק לביצוע הדרכות בטיחות לעובדים, בהתאם לסביבת העבודה ולאופי הסיכונים. ביצוע הדרכת של בטיחות תהווה נדבך אחד מתוך שרשרת פעולות
אשר נועדו למיגון ולשמירה על סביבת עבודה בטוחה, בניהם: תדריכים יומיים וימי ריענון, הצבת שילוט בטיחות מתאים, התקנת מערכות מיגון, העמדת ציוד מיגון אישי לרשות העובדים, מינוי ממונה
בטיחות ופיקוח על שמירה על הנחיות הבטיחות בארגון.

סוגי הדרכות

בעולם התעשייה והארגונים קיימים מספר סוגים של הדרכות לבטיחות:

 • הדרכת בטיחות כללית – הדרכת בטיחות כללית מתבצעת בעת קליטת עובדים חדשים בארגון, וכוללת מגוון רחב של נושאים ונגיעות בתחומים שונים, במטרה לכסות מגוון רחב של סיכונים אפשריים.
  הדרכת בטיחות תכלול התייחסות לנושאים דוגמת: הפעלת מכונות וציוד כבד, תקנות והנחיות נהיגה, סיכוני גובה, החלקה, חשמל ואלקטרוניקה, חומרים מסוכנים, סכנת קרינה, חובת שימוש באמצעי
  מיגון אישיים וסביבתיים ועוד. הדרכת בטיחות בארגון היא חובה בעת קליטה של עובד חדש בטרם תחילת עבודתו במגוון תחומי עיסוק ותעשיות.
 • הדרכת בטיחות אש – הדרכת בטיחות אש לרוב עובר עובד אשר ממונה להיות אחראי בטיחות אש בארגון, כאשר במסגרת ההדרכה ילמד ממונה הבטיחות באש על סכנות התלקחות בהתאם לאופי
  העבודה ולסביבה והסיכונים, כמו גם על מערכות גילוי אש, התראה, כיבוי ושחרור עשן.
 • הדרכת בטיחות בגובה – הדרכת בטיחות בגובה חייב לעבור כל עובד אשר במסגרת עבודתו נדרש לעבודה בגובה – פעולה המתבצעת בגובה העולה על שני מטרים מעל גובה פני הקרקע. הדרכה זו
  תכלול הנחיות בטיחות לכלל סיכוני הגובה החל מעבודה על סולם וכלה בעבודה על גבי פיגומים, במות הרמה ומנופים.

יתרונות לקיום הדרכת בטיחות לעובדים:

שלום העובדים ובטיחות, כמו גם בטיחות המבקרים באתר העבודה, מצוי באחריות בעל העסק/המתקן האמור, ובאחריותו להבטיח ביצוע של כל פעולה אשר ביכולתה להגביר את רמת
הבטיחות. הדרכות לעובדים הן כלי חשוב שמביא למודעות, לזהירות ולמניעת תאונות עבודה.


חשוב לדעת כי במקרה של תאונת עבודה ופגיעה בגוף ובנפש, יידרש המעסיק למתן דין וחשבון, עד לכדי אחריות פלילית. כלל המקרים מעידים פעם אחר פעם, ביצוע הדרכות בטיחות לעובדים והקפדה על יצירה של סביבת עבודה בטוחה היא גם בבחינת הגנה משפטית למעסיק/בעל העסק, להוכחת נקיטת אמצעים שנועדו למנוע תאונות עבודה וסכנת חיי אדם.
יתרון חשוב נוסף בנקיטת אמצעי זהירות ובטיחות בעבודה הוא יתרון כלכלי. תאונת עבודה עשויה להביא לסגירת הפעילות בצו משפטי עד לבירור ולהביא לאובדן הכנסה ולקנסות בערך כספי גבוה.
תאונות עבודה מלבד היותן מסכנות את חיי העובדים והשוהים במקום, עשויות לסכן גם את הציוד הקיים, ולהביא לנזקים כבדים לרכוש.
לצד כל אלה עומדת כמובן החובה המוסרית והערכית שלא לסכן חיי אדם שלא לצורך.

כיצד ניתן לקיים הדרכות לעובדים?

הדרכה ללעובדים ניתן לקיים בצורה מרוכזת בבית העסק עצמו, בסביבת העבודה, על ידי מדריך מקצועי ומוסמך בתחום הבטיחות בעבודה, הפועל במיקור חוץ על ידי חברות מובילות במשק

בתחום הבטיחות בעבודה. במידה ומדובר בקליטה של עובדים בודדים באופן לא חופף ובתקופות זמן שונות, ניתן לרשום ולשלוח את העובד לביצוע הדרכת בטיחות כללית, הדרכות בטיחות המועברת על ידי יועץ בטיחות מוסמך ומקצועי כללית באחד הארגונים האמורים והכתובים מעלה, הדרכת בטיחות תכלול תעודה ואסמכתא הטובה לתקופה בת שנה אחת, ולאחריה מחובת המעסיק לדאוג לביצוע ריענון בטיחות בעבודה לכלל העובדים מדי שנה.

שיתוף

דילוג לתוכן