פועל בניין נפגע בעבודה

כיצד להבטיח בטיחות בסביבה בסיכון גבוה

סביבת עבודה בסיכון גבוה היא סביבה אשר כוללת חשיפה לסיכונים בריאותיים ולתאונות עבודה, בין אם בשל מאפייני הסביבה עצמה, ובין אם בשל אופי הפעילות אשר נדרש מן העובדים, ומהווה סיכון בפני עצמו.

בין התעשיות המתאפיינות בסיכון גבוה לפגיעה ולתאונות עבודה:

ענף הבנייה וענף השיפוצים, לרבות ענפי נישה נלווים דוגמת: איטום גגות, צביעה ושיקום מבנים חיצוניים, התקנת דוודים, קולטי שמש ומזגנים.

ענף הניקיון- ניקיון חלונות בסנפלינג, ניקיון ותחזוקת מבנים חיצוניים, ניקיון מתחמים תעשייתיים.

ענף הייצור- מפעלים ומתחמי ייצור, נגריות, מסגריות, בתי מלאכה, מתחמי ייצור בעבודת יד או באמצעות מכונות ופסי ייצור המוניים.

ענף החקלאות- עבודה בשטח חקלאי, חשיפה לחומרי הדברה וחומרים מסוכנים, שימוש במכונות ובכלים חדים ומסוכנים, עבודה בגובה.

ענף התובלה והשינוע- הפעלת כלי צמ”ה, כלי רכב כבדים דוגמת משאיות ואוטובוסים, וכלי רכב פרטיים דוגמת מכוניות פרטיות ואופנועים לצרכי עבודה.

מיפוי הסיכונים המקצועיים ומתן מענה לסיכונים הללו באמצעות קביעת תקנות והנחיות בטיחות, יצירת סביבת עבודה מותאמת ובטוחה ושימוש בעזרי מיגון, נדרש בכל אחת מסביבות העבודה והענפים הללו, תוך התאמה אישית של הפתרונות להיקף ואופי הסיכונים. הטמעה ויישום של אמצעי בטיחות יעילים, חיוני למניעת תאונות, פציעות ואסונות, להגנה על חיי עובדים ובריאותם וכן להגנה על הארגון מפני אישומים ותביעות פליליות, תביעות נזיקין ונזקים כלכליים.

כל השלבים ליצירת סביבת עבודה בטוחה

  1. מינוי ממונה בטיחות ארגוני

מינוי של ממונה בטיחות מוסמך, המביא ידע והיכרות עם ענף הבטיחות בעבודה לצד ענף העיסוק בו פועל הארגון. ניתן למנות עובד קיים לתפקיד זה, באמצעות מתן הכשרה מתאימה (קורס ממונה בטיחות בעבודה חיצוני), לשכור ממונה בטיחות כזה או להסתייע בממונה בטיחות במיקור חוץ. יש להתאים את היקף העבודה לצרכי הארגון, וכן לספק לממונה הבטיחות כלים, משאבים וסמכויות מתאימות.

  1. זיהוי ומיפוי סיכונים

הצעד הראשון בהבטחת הבטיחות הארגונית על ידי ממונה בטיחות,  הוא איתור ומיפוי של סיכונים פוטנציאליים. קיימים סיכונים מוגרים המהווים חלק מסיכוני התעשייה האמורה, לצד סיכונים פרטניים הנולדים כתוצאה מסביבת עבודה ומתהליכי עבודה נדרשים, אשר איתורם מצריך עבודת חקר מקדימה, בחינה פרטנית של תהליכים, שיתוף גורמי מקצוע וביצוע בדיקות מתאימות.

  1. קביעת תקנות עבודה לבטיחות בעבודה

בהתאם לאופי הסיכונים על המעסיק להציג באמצעות ממונה הבטיחות בארגון, פתרונות למניעה ולצמצום אירועי תאונות עבודה, ולצמצום נזקים ופגיעה במקרה של תאונה כזאת, באמצעות קביעת תקנות מחייבות לעבודה, החל משעות עבודה, תקנות עבודה בלילה/בתנאי חושך, עבודה על מכונות ומכשירים, היקף עובדים בסוגי עבודות שונים, חובת שימוש בציוד מיגון ותקנות נוספות.

  1. סימון סיכונים והגברת מודעות

סימון אזורי סיכון באמצעות שילוט מתאים, הכוונה לאזורי מילוט בעת אירועי אש ואירועי סיכון אחרים, פרסום הנחיות ותקנות עדכניות, ביצוע תדריכים ויצירת שפה ארגונית העוסקת בבטיחות בעבודה דרך קבע.

  1. יישום אמצעי בטיחות

בהתבסס על הערכת הסיכונים והמסקנות, יש ליישם את אמצעי הבטיחות שנקבעו, תוך אספקת ציוד מגן אישי, התקנת מעקות וגדרות בטיחות, התקנת  מערכות אוורור וסינון אוויר, התקנת מערכות מיגון אש ושחרור עשן, ופעולות נוספות מותאמות אישית לצרכי הארגון והסיכונים הרלוונטיים לו.

  1. הכשרה וחינוך עובדים

הכשרת עובדים ליישום תפקידם בבטיחות מלאה, הדרכות בטיחות כלליות תקופתיות והדרכות ריענון,  הם חובה חוקית החלה על מעסיקים, אולם גם כלי ליצירת תרבות מודעת בטיחות בסביבה בסיכון גבוה. קליטת כל עובד מחייבת מתן הדרכת בטיחות כללית מקיפה על נהלי בטיחות, פרוטוקולי חירום ושימוש נכון בציוד בטיחות, לצד הדרכה מקומית פרטנית במסגרת הארגון. נוסף לזאת, יש לקיים הדרכות ריענון קבועות בתחומי בטיחות כלליים ופרטניים, בהתאם לפעילות הארגון, במטרה להבטיח שהעובדים יישארו מעודכנים ומודעים לסיכונים פוטנציאליים ולכלים להימנעות מן הסיכונים הללו.

  1. בקרה וביצוע בדיקות בטיחות

ביצוע בקרות שוטפות באמצעות מגוון כלים: בדיקות שוטפות לציוד ולמערכות, בדיקות עמידה בהנחיות תחזוקה של ציוד, מכונות ומערכות ותפקוד תקין של כל הללו, בקרה על פעילות עובדים ומנהלים, ווידוא קיום תדריכים והכשרות, שימוש נאות במכשירים על פי הנחיות, הקפדה על עבודה עם ציוד מיגון נדרש.

  1. מוכנות ומענה לשעת חירום

מלבד ההקפדה על יישום אמצעי בטיחות בשגרה, חשוב גם להיערך להתנהלות בעת אירועי חירום,  אשר עשויים להתרחש בסביבות בסיכון גבוה. היערכות להתנהלות בטוחה בעת אירועי חירום תכלול  עריכת תוכניות מקיפות למגוון סוגי אירועי חירום, נהלי פינוי, הכשרה בעזרה ראשונה ופרוטוקולי תקשורת. את ההיערכות יש להשלים ולתחזק באמצעות ביצוע תרגילים וסימולציות תקופתיים.

שי אוחנה, מומחה בטיחות בעבודה וממונה בטיחות מוסמך, מסייע לארגונים ולחברות בכל התעשיות ורמות הסיכון, בבניית תכנית בטיחות, התאמת כלים, מערכות וציוד למיגון, יישום התכנית וביצוע בקרות שוטפות, במקצועיות ותוך עמידה בתקנים מחמירים ודרישות החוק, בהתאמה לכל ענף וארגון.

 

דילוג לתוכן