הכשרות עובדים ותרגולים

הרגולציה במדינת ישראל מחייבת: “מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם, באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה“.

בכל מפעל או ארגון ניתן להקנות לעובדים מיומנויות נוספות ובכך לשדרג אותן באופן משמעותי ביותר שיועיל הן לעובד והן למקום העבודה. הדרכות בטיחות לעובדים מותאמות תמיד לאופי הארגון ולפעילותו ומטרתן ליצור סביבת עבודה בטוחה ויציבה לכלל העובדים. ההדרכות מועברות על ידי מדריכים מוסמכים ועל פי כל התקנות והתקנים המחויבים בחוק. כאשר על כל מקום עבודה, ארגון ומפעל חלה החובה לבצע הדרכה מסודרת אחת לשנה בכל אחד מהתחומים הקבועים בתקנות. בין ההדרכות ניתן למצוא את אלו:

הדרכות בטיחות שנתית – מטרת ההדרכה הינה השגת שליטה מרבית בסיכונים הקיימים תוך צמצומם למינימום האפשרי. על כל מפעל המעסיק מעל 50 עובדים חלה החובה למנות ממונה בטיחות על מנת לשמור על ביטחון המפעל והעובדים בו. הממונה לבטיחות נמצא תחת פיקוחם של חברי ההנהלה ומטרת תפקידו לקדם את נושא הבטיחות בחברה תוך עמידה מלאה בדרישות החוק. בטיחות בעבודה כוללת עוד שירותים רבים ומגוונים כגון: הדרכות בטיחות בעבודה, ייעוץ בטיחות, הכנת סקרי סיכונים ומפגעים, ביצוע מעקבים אחר ציודים הטעונים בדיקה, ניהול ופיקוח עבודות קבלן, חקירת תאונות עבודה ועוד.

הדרכות עבודה בגובה – כל עובד הנמצא בסכנה לנפילה מגובה של 2 מטר ומעלה, חייב בהדרכת עבודה בגובה על פי תקנות הבטיחות בעבודה. המדריך לעבודה בגובה  מחויב לבצע הדרכה בהתאם לתוכניות הלימוד להדרכה לעבודה בגובה ובהתאמה מלאה לצרכי הארגון.

בטיחות

הדרכות עזרה ראשונה – על פי תקנות הבטיחות בעבודה חלה על כל מפעל החובה להסמיך ‘מגיש מאומן’ שהינו אדם אשר מונה על ידי המעסיק להגיש בעת הצורך עזרה ראשונה עד להגעתם של כוחות הצלה מקצועיים למקום. ההדרכה כוללת הכשרה במגוון רחב של נושאים כגון: החייאה בסיסית, שימוש בדפיברילטור, הגשת עזרה ראשונה וכו’. שלב ההדרכה מלווה בעזרים וכולל הדגמות ותרגול מעשי עם בובות תרגול.

הדרכות בטיחות וכיבוי אש – מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה ועל פי התקנות המצוינות בו, כל מקום עבודה מחויב לעבור הדרכת בטיחות אש במטרה לרכוש כללי התנהלות נכונים בעת מצב של שריפה או דליקה בסביבת העבודה. אומנם לא ניתן לצמצם לאפס את מקרי הדליקות במפעלים, אך בעזרת התנהלות נכונה וחכמה ניתן למזער את הנזקים באופן משמעותי ולהגיב באופן שימנע את השריפה הבאה. הדרכות העובדים כוללות שני שלבים, שלב עיוני ושלב מעשי. השלב העיוני כולל מספר נושאי לימוד מרכזיים כגון: גורמי הדליקות, סכנות העשן, דרכי מילוט, שיטות כיבוי, הכרת האמצעים לכיבוי אש ותפעולם הנכון. השלב המעשי כולל סיור במקום העבודה והכרת המיקומים המדויקים של אמצעי הבטיחות, של המטפים ואמצעי הכיבוי, מיקום דלתות האש ומיקום פתחי המילוט הזמינים בעת מצוקה.

קורס בטיחות אש – הקורס כולל הדרכה מעשית לכיבוי אש. באמצעות הדרכה נכונה ומקצועית, כל עובד יוכל לפעול על פי הכללים הנדרשים בשעת דליקה ולמנוע אסון כבד. ההדרכה מכשירה את העובד במספר נושאים מהותיים כגון: מניעת חנק כתוצאה מעשן הדליקה, פתיחת פתחי אוורור, שימוש נכון בכלים לכיבוי אש ועוד. עם סיום הלימודים העיוניים מתקיים תרגיל מעשי בו מתורגלים בפועל, הלכה למעשה, כל הנושאים שנלמדו בשלב בעיוני.

קורס נאמני בטיחות – על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, כל מפעל המעסיק למעלה מ 25 עובדים מחויב לקיים ועדת בטיחות שמחובתה להתכנס מינימום שמונה פעמים בשנה לצורך שמירה על רמת בטיחות גבוהה. חברי הוועדה הינם נאמני הבטיחות של המפעל והם אלו שלמעשה בוחנים, משפרים ומבצעים בפועל את רמת הבטיחות במפעל הן של העובדים והן של תהליך העבודה. מפעל שמעוניין להסמיך נאמני בטיחות נדרש לעמוד בדרישותיו של מפקח העבודה הראשי בהתאם לנוהל הכשרת נאמני בטיחות.

הכשרת ועדת בטיחות – על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה חובה על כל מפעל למנות ועדת בטיחות מפעל במטרה להעלות את רמת הבטיחות ולשמור על סביבת עבודה בטוחה ככל הניתן. על מפעל המעסיק למעלה מעשרים וחמישה עובדים חובה למנות ועדת בטיחות באופן עצמאי, ומפעל שיש בו פחות מעשרים וחמישה עובדים, מינויה של הועדה הוא בגדר רשות בלבד. על ועדת הבטיחות להיות מורכבת הן מנציגי ההנהלה והן מנציגי העובדים, כאשר מספר החברים בה צריך להיות מינימום ארבעה. על הנהלת המפעל חלה החובה לדווח על הקמת הוועדה למפקח העבודה האזורי ולהציג את החברים בה. כל חברי הועדה מחויבים לעבור הכשרה של נאמני בטיחות. תפקידי הועדה כוללים בין השאר: לבדוק את תנאי הבטיחות במפעל ולהמליץ על שיפורים, לבדוק מה היו הסיבות לתאונות עבודה שהתרחשו במפעל ולהמליץ על דרכי מניעה, להתלוות למפקח העבודה בעת ביקורו במפעל ועוד.

צק ליסט

 

על כל מעסיק מוטלת החובה לעודד את העובדים שלו לדווח באופן עקבי ומסודר וזאת במטרה ליצור סביבת עבודה בטוחה ולדאוג לשפר אותה על בסיס קבוע. כאשר מתרחש מקרה בטיחות, חשוב להעביר מסרים ברורים לכלל העובדים על מנת למנוע תאונות עבודה עתידיות ולשמר את תחושת הביטחון בסביבת העבודה. יש לעודד עובדים להיות חשופים ומודעים להיסטוריה של הארגון בכל הנוגע לתאונות עבודה וזאת על מנת ללמוד מתאונות ולדעת מאילו סיכונים עדיף להימנע ומאילו עדיף להיזהר. על האדם העומד בראש הארגון, המנהל, חלה החובה להזהיר, ליידע ולהתריע את כל העובדים על כל סכנה מראש וכאשר היא מתרחשת עליו להתמודד עם המצב בצורה הנכונה והטובה ביותר. לאחר המקרה עליו להסיק מסקנות וליישמן על מנת למנוע מקרים נוספים בעתיד ולמען שמירה על בטיחות העובדים במפעל.

בחירה בסוג הספציפי של ההדרכה מחייבת מהבוחר לבחון את המציאות הארגונית. כלומר, את ההדרכות חשוב להתאים לאופי הארגון, לסוג העובדים ולאופי הפעילות של החברה. חברה שמתמקדת בעבודה עם חומרים דליקים וחומרים נדיפים, רצוי וחשוב שהעובדים יעברו הדרכות בנושא של בטיחות אש ועזרה ראשונה. חברה שמציעה שירותים בגובה רב כמו לדוגמא סנפלינג, רצוי שתתמקד בהכשרות והדרכות עבודה בגובה ותחזור עליהם מידי פעם להתרעננות מחדש. נקיטת יוזמה והנהגה ארגונית הדוגלת  בביצוע הדרכות יזומות ושליחת עובדים באופן קבוע להכשרות וימי הדרכה, יש בה משום העברת מסר ברור וחד משמעי לעובדי החברה שנושא הבטיחות הוא בראש סדר העדיפויות והראשון במעלה. אווירה ארגונית נכונה שכזאת. תורמת לשמירה על רמת הבטיחות במקום העבודה ומעודדת את העובדים לדווח על מפגעים וכשלים ולתת את הדעת על כל נושא הבטיחות במקום העבודה. כך שיחד, ובעבודה משותפת, הן המנהלים והן העובדים יוצרים סביבת עבודה בטוחה שנעים לעבוד בה ונעים לחזור ממנה הביתה בשלום ובבטחה.

דילוג לתוכן