הדרכות בטיחות בעבודה

הדרכות בטיחות וגהות במקום העבודה הן הכרחיות לשמירה על בטיחות העובדים, תקינות עבודתם, צמצום ומניעה של תאונות ונזקים ושיפור תדמיתו של כל מפעל בעיני לקוחותיו ועובדיו. למעשה, הדרכת בטיחות בעבודה היא קריטית בכל מה שקשור לבניית מערך בטיחות בכל בית עסק. ההדרכה מכשירה עובדים לשמור על נהלי הבטיחות ולבצע את עבודתם תוך כדי מזעור סיכונים. כיום ידוע כי הדרכות בטיחות נחשבות לאחד מאמצעי המניעה הכי יעילים שקיימים לצורך מניעת תאונות ונזקים ולשמירה על בריאותם של עובדים במקום העבודה.

לפי החוק בישראל ובמדינות רבות בעולם, על המעסיק לדאוג להדרכות בטיחות עבור העובדים, כאשר הן יועברו להם באמצעות איש מקצוע מתחום הבטיחות בעל הסמכה לכך.

הדרכות עבודה בגובה

מי שיכול לעבוד בגובה הוא אך ורק איש מקצוע שהוכשר לכך באמצעות הדרכות בגובה וקורסים. אדם זה חייב להיות בעל ידע וניסיון ולהיות מצויד באישורים הנדרשים לכך. על בעל העסק לוודא שהעובדים שלו מיומנים ובמידת הצורך להעניק להם את ההכשרה המתאימה כדי לוודא שהם עובדים בצורה נאותה ובטוחה.

גם כשמדובר בעבודה קטנה יחסית בסיכון נמוך (חצי שעה מקסימום) שכוללת שימוש בסולם, הדרישה היא לעבור הדרכת עבודה בגובה שכוללת גם הוראות שימוש בציוד. האימונים נערכים בדרך כלל במקום העבודה, אבל זה לא אומר שאין צורך בהכשרה מתאימה. כשנדרשת רמה גבוהה של יכולת כמו בהכנת תכנית פיגומים מורכבת, אז יש צורך בהכשרה מעמיקה יותר שכוללת גם הדרכת עבודה בגובה.

בימינו, מספר תאונות העבודה בגובה יורד בהתמדה עקב חקיקה ודרישות קפדניות יותר. עובדים שעוברים הדרכת עבודה בגובה ומקבלים את האישורים שהם צריכים כדי לעבוד בצורה נכונה מקפידים על נהלי הבטיחות ומפחיתים את הסיכונים שכלולים בעבודה בגובה.

 

הדרכות צוות חירום

צוות חירום כולל עובדים ומנהלים שחלק מתפקידם בבית העסק הוא מתן מענה בשעת חירום עד שכוחות כיבוי והצלה מקצועיים מגיעים למקום. הקמת הצוות מתבצעת לפי התקנות והיא מקנה גם תחושה של ביטחון עבור כלל העובדים.

הדרכת צוות חירום כוללת:

 • סוגים שונים של שריפות ומספר שיטות כיבוי.
 • דגשים וסכנות בעת כיבוי שריפה.
 • תרגול פריסה של זרנוקים, כולל שימוש במזנקים ומחברים שונים.
 • טיפול בחומרים מסוכנים.
 • עזרה ראשונה.

ממוני בטיחות מנוסים, שמכירים את התרחישים השונים שעלולים לקרות בהפתעה, מחויבים להיערכות מוקדמת לשעת חירום. צוות חירום מיומן אולי לא יצליח למנוע את כל הסכנות שעלולות להתרחש במקום העבודה, אבל הוא יכול בהחלט למזער באופן משמעותי את הנזק שיכול להיגרם.

הדרכות עבודה בגובה

הדרכת אנשי אחזקה

הדרכת אנשי אחזקה נערכות לפחות אחת לשנה. תפקידם של אנשי האחזקה כרוך לעתים בכמה וכמה גורמי סיכון, אם זה בשימוש בכלים חשמליים וחומרים מסוכנים, עבודה בגובה רב, הרמה של פריטים כבדים וכן הלאה. הדרכות אנשי אחזקה חייבות להיות מועברות על ידי ממונה בטיחות עם הסמכה רשמית ואישור של משרד התמ”ת להדרכת עובדים. הדרכת אנשי אחזקה אורכת 8-4 שעות, לפי אופי העבודה והצרכים של הלקוח.

נושאים שכלולים בהדרכת אנשי אחזקה:

 • ריענון מושגי בטיחות.
 • מניעה של תאונות במקום העבודה.
 • שימוש בכלים חשמליים.
 • מיגון של מכונות.
 • הרמה ונשיאה בצורה נכונה כדי למנוע נזק ארגונומי.
 • דגשים לעבודה בגובה (לא כולל הסכמה לעבודה בגובה).
 • עבודה עם חומרים מסוכנים.
 • ציוד מגן אישי.
 • מניעה של נזקים בריאותיים (מחלות מקצוע).
 • פירוט על אישור עבודה בגובה. 

אנשי אחזקה נחשפים לעבודות תחזוקה עם רמת סיכון גבוהה. בשונה מהעובדים על מכונות, בלתי אפשרי להפריד בין אנשי אחזקה לאזורים המסוכנים של המכונות, מכיוון שהם חייבים להיות קרובים אליהן למדי כשלעיתים מיגון המכונות אינו קיים זמנית. עבודות של תחזוקה במקום העבודה כוללות גם מבצעים לא שגרתיים והן מבוצעות בתנאים מיוחדים, כמו עבודה במקום סגור, חשיפה לחשמל חי, שימוש בציוד ללא מיגון וכן הלאה.

לפי תקנות הבטיחות במקום העבודה, המעסיק אחראי על קיום הדרכות לאנשי האחזקה לפחות אחת לשנה שבהן הוא מעביר להם מידע על הסיכונים האפשריים, כולל הסברים על ציוד מגן ואופן תפעול המכונות ללא ציוד זה.

הדרכת אנשי אחזקה

 • בטיחות באופן כללי.
 • הדרכת “אדם כשיר” (הרחבה בהמשך).
 • סכנות של חשמל, נעילה או תיוג.
 • שימוש נכון בכלים חשמליים.
 • מיגון של מכונות.
 • ציוד מגן אישי.
 • תהליך עבודה לכיבוי אש.
 • עבודה נכונה עם חומרים מסוכנים.

הדרכות אנשי אחזקה מתבצעות בעזרת חומר לימוד מעודכן שכולל תמונות, סרטונים ודוגמאות ממפעלים אחרים.

יועץ בטיחות, יועץ בטיחות אש, יועץ בטיחות בבנייה

הדרכת אדם כשיר

ההגדרה של אדם כשיר לפי פקודת הבטיחות בעבודה תש”ל 1990 סעיף 38 היא:

גבר שהגיע לגיל 18 ונתמלאו בו שני אלה:

 1. הוא נתמנה על ידי תופש המפעל, מינוי בכתב שצורף לפנקס המפעל, לבצע פעולות במכונות שבתנועה ופעולות בממסרת שבתנועה, כולן או מקצתן, כפי שפורש בכתב המינוי, וקיבל מאת התופש עותק של כתב המינוי בחתימת ידו.
 2. הוא הוכשר במידה מספקת לעבודה הכרוכה בכל פעולה שהוסמך במינויו לבצע, ומכיר את הסכנות הכרוכות במכונות שבתנועה ובממסרת שבתנועה הנובעות מפעולה כאמור.

לפי הגדרה זו, אדם יכול להיות מוגדר כאדם כשיר בתנאים הבאים:

אדם מגיל 18 ומעלה, שהתמנה על ידי המנכ”ל וקיבל עותק של מינויו עם חתימה של המנכ”ל. אדם זה עבר הדרכות מספקות כדי להיות מסוגל לבצע את הפעולות שמפורטות בכתב המינוי שלו, והוא מכיר את הסיכונים שכרוכים בביצוע אותן הפעולות שהוא מוסמך לעשות.

חשוב להזכיר בכתב המינוי של האדם הכשיר מספר סעיפים חשובים, כמו:

 • רישום של כל התהליכים שהאדם הכשיר מוסמך לעשות והמכונות שהוא יכול לעבוד איתן.
 • פירוט פעולות לתפעול מכונות ותחזוקתן.
 • פירוט העבודות שמחייבות לעבוד בלי גידור.
 • האדם הכשיר לא עובד עם מכונות שאינו מכיר.
 • פירוט של ההדרכות שהאדם הכשיר עבר כדי לקבל את הסמכתו.
 • האדם הכשיר צריך להיות בריא לפני ביצוע עבודתו.
 • איסור עבודה של אדם אחד בלבד.
 • טרם ביצוע כל עבודה יש לערוך סקר סיכונים ולקבל אישור מהמנכ”ל.
 • על האדם הכשיר לעמוד בהוראות יצרן שנוגעות לטיפול, הפעלה ואחזקת ציוד ומכונות.
 • הסרת מיגון תתרחש במקומות ייעודיים בלבד, ורק במידה שאין מנוס מלבצע את העבודה.
 • האדם הכשיר צריך להפעיל שיקול דעת ולנקוט באמצעים שמתאימים לצורך מזעור סיכונים שכרוכים בביצוע העבודה שלו.

מינוי אדם כשיר דורש מחשבה והתאמת העובד לעבודה זו. צריך לקחת בחשבון את ההכשרה שלו וגם את האופי שלו. עובד פזיז שאינו מורגל בעבודה לפי שיטות ונהלים מסודרים אינו יכול להתאים לעסוק בעבודות מסוכנות, והוא עלול לשים את עצמו ואת העובדים האחרים במצבים מסוכנים ללא צורך. חשוב למנות עובד כאדם כשיר לאחר תקופת ניסיון ולפני כן לוודא שעברו נקי מעבירות ותאונות בטיחות.

שי אוחנה מתמחה בשלושה סוגי הדרכות לארגונים ולמפעלים:

הדרכות בטיחות – על פי חוק מחויב כל מעסיק להעביר הדרכת בטיחות לעובדים. בטיחות וגיהות בעבודה הן הבסיס לשמירת בטיחות העובדים ולמניעה של תאונות עבודה. ההדרכה מכשירה את העובדים לשמירה על כללי הזהירות הנדרשים לביצוע העבודה במינימום סיכונים.

הדרכות בגובה – על פי משרד התמ”ת רוב תאונות העבודה שהתרחשו בשנים האחרונות והסתיימו במוות היו כתוצאה מנפילה מגובה רב. התקנה מחייבת כל אדם שעוסק בעבודה בגובה מעל שני מטרים ובו קיימת סכנת נפילה, לעבור הכשרה לעבודה בגובה. מטרת ההדרכה הינה להדגיש את הסכנות הקיימות בזמן עבודה בגובה, לתקן טעויות בצורת העבודה הנוכחית ולהעניק כלים לעבודה בטוחה בגובה. ההדרכה מועברת לקבוצות קטנות של עד עשרה אנשים וכוללת תרגול מעשי עם ציוד מתאים ומתבצעת בהתאם לתנאים בשטח ובכפוף לתקנות הבטיחות (עבודה בגובה), התשס”ז – 2007.

הדרכות כיבוי אש – ההדרכה מתמקדת במספר תכנים עיקריים בנוגע להתנהלות נכונה בזמן שריפה ותרגול בפועל לכיבוי אש יעיל ומהיר. בין התכנים: מושגי יסוד בכיבוי אש, סוגי המטפים השונים, אופן כיבוי האש, סוגי השריפות השונים, שיטות עיקריות לכיבוי אש, דרכי מילוט ועוד. ההדרכה כוללת תרגול של צוות החירום, הכרת נוהל החירום של המפעל ותרגול האמצעים לתגובה נכונה במצב של שריפה.

שי אוחנה הוא יועץ בטיחות אמין ומקצועי בעל ותק וניסיון של למעלה מעשר שנים. החברה של אוחנה קיימת מזה שלוש שנים, והיא עושה גם רענונים למלגזנים ועבודה בגובה. הנכם מוזמנים ליצור קשר עם שי אוחנה יועץ בטיחות לקבלת ייעוץ ותיאום פגישת עבודה מסודרת. 

דילוג לתוכן